(Dariya Dole) Yan Rabano Yan Kasa Nagari Kalli kaci Dariya (Tage Comedy)