Duk Abun Da Zai Faru Ya Faru (Official Music Video)

Duk Abun Da Zai Faru Ya Faru (Official Music Video)

Deezell – "Duk Abun Da Zai Faru Ya Faru" featuring dj ab, Feezy, Zayn africa, musa africa, dan sa’a, Bazzy, Lsvee, Chizo, Madox, Babayanks, ejanla freeman, eelox don maka don, cdeeq, Lutty fresh, and Wizameen.