Jesosy Kapiteny // Henika

"Rehefa tojo olana iny, ny tsara indrindra dia ny midera ny Tompo ihany fa manana Andriamanitra lehibe isika e!"

"Jesosy Kapiteny"
Ny hany fantatro, ny Andriamanitro lehibe, mahery, mahagaga.